Στόχοι της ερευνητικής εφαρμογής

Το έργο Δίκτυα εμπόρων (9ος-15ος αιώνας): Οι «ελληνόφωνοι» έμποροι της Κωνσταντινούπολης, της νότιας Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και των νησιών έχει ως στόχο την καταγραφή και αξιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη δράση «ελληνοφώνων» εμπόρων στον συγκεκριμένο χώρο. Ο προσανατολισμόςτου έργου είναι ανθρωποκεντρικός και αποσκοπεί στη συγκέντρωση υλικού για τη δημιουργία μιας προσωπογραφίας των εμπλεκομένων στο εμπόριο (εμπόρων, πλοιοκτητών, κάθε είδους μεταφορέων, κρατικών λειτουργών) στο Βυζάντιο από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα.